Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Formuláre a žiadosti

Vytlačené a vyplnené tlačivá si môžete vopred vyplniť a priniesť so sebou do nášho centra. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov (dieťa do 18 rokov - vypĺňa rodič/ zákonný zástupca/) 

Súhlas so spracovaním osobných údajov klienta vo veku nad 18 rokov.

Žiadosť zákonného zástupcu  o vyšetrenie v CPP Myjava

Dotazník

V prípade ťažkostí, ktoré majú súvis so edukáciou a školským prostredím je potrebné priniesť aj nižšie uvedené tlačivo (podľa veku klienta):

Žiadosť o vyšetrenie (dieťa predškolského veku)

Žiadosť o vyšetrenie (dieťa školského veku)

Žiadosť o vyšetrenie (študent SŠ)