Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Hľadáme do svojho pracovného tímu ekonomického a sociálno-administratívneho pracovníka s termínom nástupu od 01.07. 2023

Rozsah úväzku: 100%

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

Pracovná náplň: komplexné zabezpečovanie účtovnej a mzdovej agendy, a  organizačno-administratívne činnosti 

Iné požiadavky: spĺňanie základných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme, orientácia v príslušnej legislatíve, ovládanie práce v PC. Výhodou je ovládanie účtovníctva pre CPP, podvojné účtovníctvo, personalistika.

Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške minimálne 885,50 € / mesačne v závislosti od odpracovaných rokov.

Miesto výkonu práce: Centrum poradenstva a prevencie, Moravská 1, Myjava

Termín nástupu: 01.07.2023

Požadované doklady:

  1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  2. kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
  3. profesijný štruktúrovaný životopis
  4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z O ochrane osobných údajov v platnom znení 

       Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokladmi poslať emailom na adresu:

poradnamyjava@gmail.com, alebo poštou na adresu: Centrum poradenstva a prevencie Myjava, Moravská 1, 907 01 Myjava najneskôr do 01.06.2023.

                        Späť