Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Hľadáme do svojho pracovného tímu psychológa

Hľadáme do svojho pracovného tímu psychológa / psychologičku

Centrum poradenstva a prevencie, Moravská 1, Myjava, hľadá psychológa/ psychologičku na 100 % pracovný úväzok - na dobu určitú - na zástup počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky. 

Kvalifikačné predpokladyVzdelanie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - ukončené VŠ vzdelanie v odbore psychológia. 

Osobnostné predpoklady: Schopnosť začleniť sa do kolektívu, dobré komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť. Prax v odbore (diagnostika detí a študentov do ukončenia SŠ, terapeutický výcvik, poradenské zručnosti) sú vítané.

Platové podmienkyFunkčný plat zamestnanca je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miesto výkonu práce: Centrum poradenstva a prevencie, Moravská 1, Myjava

Termín nástupu: ihneď

Požadované doklady:

  1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  2. kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
  3. profesijný štruktúrovaný životopis
  4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z O ochrane osobných údajov v platnom znení 

       Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokladmi poslať emailom na adresu:

poradnamyjava@gmail.com, alebo poštou na adresu: Centrum poradenstva a prevencie Myjava, Moravská 1, 907 01 MyjavaSpäť