Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Online poradenstvo

Online poradenstvo
Vážení naši klienti, 
podľa  uznesenia  vlády   Slovenskej republiky   453/2020  Z.z.  č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP  nemôžu vykonávať individuálnu a skupinovú formu odbornej činnosti realizovanej osobne do 24.01.2021. 
Objednaných klientov budeme po zrušení zákazu vychádzania kontaktovať s ponukou náhradného termínu. 
Pracovníci poradne zabezpečujú online kontakt s klientmi – prostredníctvom e-mailov, v prípade záujmu aj online konzultácie – poradenstvo, terapie.
Kontaktovať nás môžete aj telefonicky na čísle +421917185267


Späť