Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Pracovné stretnutie odborných zamestnancov škôl v CPP Myjava

Na ďalšom pracovnom stretnutí s odbornými zamestnancami škôl a školských podporných tímov sme sa venovali aj téme regulácie emócií u detí a žiakov v školskom prostredí.porada.png
Späť