Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Prerušenie prevádzky CPPPaP Myjava

Prerušenie prevádzky CPPPaP Myjava

Vážení klienti CPPPaP Myjava

dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že  na základe rozhodnutia hlavného hygienika, záverov Ústredného krízového štábu a usmernenia ministerky školstva SR z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ohľadom činnosti škôl a školských zariadení

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Myjava, Moravská 1

prerušuje svoju činnosť v období od 16. marca 2020 až do odvolania.

V prípade potreby nás kontaktujte prostredníctvom online -formulárov alebo emailom poradnamyjava@gmail.com

Za pochopenie ďakujeme.

Späť