Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Stretnutie Ako hovoriť s deťmi o súčasnej situácii

Stretnutie Ako hovoriť s deťmi o súčasnej situácii

Súčasná situácia je náročná pre nás všetkých. O to viac pre naše deti, ktoré celej situácii veľmi dobre nerozumejú, no vnímajú naše pocity, ktoré sú častokrát veľmi rozporuplné. Preto je dôležité veku primeranou formou odpovedať na otázky našich detí. O tom, ako sa to, sa s rodičmi rozprávala psychologička nášho centra Mgr. Šabová.
Späť