Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Zážitkové protidrogové programy pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ

V preventívnych aktivitách so zameraním na protidrogovú oblasť, ktoré v súčasnosti realizujeme v ZŠ a SŠ, využívame okrem edukačných hlavne zážitkové metódy.

Aj s pomocou interaktívnych simulujúcich 3D okuliarov.

protidrogova-prevencia.pngSpäť