Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Zmena názvu nášho centra

Vzhľadom na prijatie novely zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že s účinnosťou od 01.01.2023 sa mení názov nášho centra na:

Centrum poradenstva a prevencie Myjava.

Ostatné zostáva nezmenené.

cpp%20myjava.jpgSpäť