Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Deti vo virtuálnom svete

8b235d-2019-04-05-pczavislost--1216x684.jpg

Vieme si dnes predstaviť svoj život bez technológií a internetu?

Naše deti určite nie, vyrastajú v digitálnej spoločnosti a internet je pre ne prirodzený priestor. Technológie im, aj nám uľahčujú život, veď ako by sa v dnešnej dobe pandémie učili a pripravovali do školy? Sociálne siete nám zasa pomáhajú pri kontaktoch s kamarátmi, rodinou a  hlavne s našimi starými rodičmi. 

Aktivity na počítači alebo na internete môžu byť príjemnou zábavou a relaxom, ale keď prekročia zdravú mieru stávajú sa závislosťou.

NETHOLIZMUS – závislosť na internete. V skutočnosti nejde o závislosť od samotného internetu, ale od aktivít, ktoré pripojenie na internet umožňuje.  U chlapcov vo väčšej miere závislosť od počítačových hier. Dievčatá sú viac ohrozené závislosťou na četovaní a sociálnych sieťach.

Žiadne dieťa bez pomoci rodičov nevie odhadnúť riziká a práve deti sú najzraniteľnejšou skupinou vo virtuálnom svete.

Ako sa prejavuje závislosť na internete

Podstatou závislosti nie je len objem času stráveného pri počítači alebo na mobile, ale aj dôležitosť a priorita, akú pre dieťa internetové aktivity predstavujú. Samotný čas teda o závislosti na internete nevypovedá. Všetky internetové závislosti majú spoločný znak, a to rýchlo získané príjemné pocity. Pri týchto aktivitách sa v tele človeka tvoria tzv. hormóny šťastia (endorfín, dopamín) a navodzujú tak podobné pocity ako pri užívaní alkoholu alebo iných drog. 

 • Dôležitosť - čas strávený na internete je pre dieťa najdôležitejšou aktivitou, ovplyvní jeho prežívanie a správanie. Pozornosť venuje online svetu, ak tam práve nie je, tak o ňom premýšľa, plánuje si ho a teší sa naň.
 • Zmena náladyak sa dieťa práve nevenuje počítaču, mení sa jeho nálada, reaguje podráždene, je nervózne, nesústredené. Prehnane reaguje aj na to, ak ho niekto pri jeho aktivitách vyruší alebo ho za jeho správanie kritizuje.
 • Zvyšovanie tolerancie na vytvorenie príjemného pocitu potrebuje tráviť pri aktivite stále viac času.
 • Abstinenčné príznaky  po prerušení aktivity sa dostavujú nepríjemné pocity, rovnako ako vtedy, keď sa človek dlhšiu dobu nemôže aktivite venovať. Reaguje podráždene, ak sa nemôže dostať k počítaču alebo ak sa ocitne niekde, kde nie je pripojenie na internet.
 • Zanedbávanie spánku či jedla 
 • Konflikty s okolím - dostáva sa do konfliktov s rodičmi, s okolím, pretože zanedbáva svoje povinnosti, úlohy, svojich blízkych, či ostatné záujmy, nedodržiava dohody. Prípadne sa prestáva stretávať s kamarátmi.
 • Bezcieľne surfovanie - deti ostávajú na internete aj vtedy, keď už ich tam nič v skutočnosti nezaujíma.

Ktoré deti sú najviac ohrozené závislosťou ?

Ø   staršie deti, hlavne od 10 rokov, pri ktorých už rodičia majú pocit, že nie je pre ne dôležitá kontrola a vedia si čas pred obrazovkou postrážiť sami

 • deti s emočnými a psychickými problémami (depresia, sociálna fóbia, úzkostné poruchy)
 • deti zažívajúce neúspech v skutočnom živote, problémy v škole
 • rodičovský vzor trávenia voľného času a riešenia problémov
 • nedostatok pozornosti a nezáujem rodičov o prežívanie dieťaťa a málo spoločne tráveného času
 • deti, ktoré hľadajú sociálne podnety a kamarátske vzťahy
 • deti s tendenciou vyhľadávať v okolí podnety a vzrušenie
 • s potrebou vybitia frustrácie a nahromadeného hnevu (násilie v rodine, šikanovanie)
 • nuda, žiadne koníčky 

Online priestor nemôžeme vylúčiť zo svojho života, môže nám však pomáhať a nie škodiť. Deti vo virtuálnom svete, na rozdiel od toho reálneho, zrazu zažívajú pocit kontroly nad svojím svetom, ktorý si môžu utvárať podľa seba. A to je nesmierne lákavé.

A ako možnej závislosti predísť?

Odborníci sa jednoznačne zhodujú v tom, že prevenciu treba riešiť oveľa skôr, než dieťa reálne dosiahne vek na to, že ho pustíme k internetu. Veľmi dôležité je samozrejme bezpečné a harmonické rodinné prostredie. Tým sa vytvára prevencia emočných problémov dieťaťa. Neopomenuteľná je dôvera a záujem rodičov o to, čo sa v živote dieťaťa deje. Teda v preklade – rodičia by s deťmi mali tráviť čas, rozprávať sa s nimi, byť v obraze, čím ich dieťa žije a ako zvláda i tie náročné situácie, ktoré mu pochopiteľne život do cesty prinesie.

Naučme svoje deti objavovať internet bezpečne a osvojte si spoločne 10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo.

10 zásad pre dobré „technologické rodičovstvo“

Zásada 1

Venujem svojmu dieťaťu pozitívnu pozornosť a lásku každý deň. Som si vedomý toho, že vzťahy s ľudskou bytosťou nenahradí žiadna aplikácia.

Zásada 2

Uvedomujem si, že som pre dieťa vzorom, dieťa moje správanie týkajúce sa technológií napodobňuje.

Zásada 3

Skôr ako dám svojmu dieťaťu do rúk technológiu (mobil, tablet, počítač…), dohodnem si s ním pravidlá používania, časový limit a možné následky porušenia týchto pravidiel.

Zásada 4

Dbám na celkový vývin osobnosti dieťaťa, uvedomujem si, že technológie sú súčasťou jeho sveta, no nie jedinou. Starám sa o to, aby malo moje dieťa dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, rozvíjalo vzťahy v kolektíve a využívalo variabilné pomôcky v učení a vzdelávaní.

Zásada 5

Pestujem od detstva správne návyky dieťaťa. Napríklad, že zo spálne a stravovania s rodinou robím nedigitálnu zónu.

Zásada 6

Uvedomujem si, že som zodpovedný za svoje dieťa a za to, čo na internete robí, preto mám mať stabilný prehľad, čo a kde dieťa robí.

Zásada 7

Primerane veku dieťaťa vysvetlím, že internet je svet, v ktorom potrebuje moje sprevádzanie. Pri dieťati do 10 rokov sedím v jeho blízkosti, keď browsuje internet.

Zásada 8

Dieťa sa so mnou musí poradiť, ak si sťahuje z internetu čokoľvek nové do svojho zariadenia (aplikácia, hra, hudba a i.) alebo si vytvára nový prístup kdekoľvek na internet. Rodič má vedieť všetky prístupové hesla dieťaťa (aj u teenagera).

Zásada 9

Zaujímam sa o to, čo je „in“ v digitálnom svete môjho dieťaťa, vypočujem si, čím žije, čo ho baví, spoločne sa rozprávame o tom, čo mu to dáva a diskutujem s ním o kvalitnom využití jeho času.

Zásada 10

Dávam dieťaťu alternatívy pozitívneho využitia internetu, hlavne v jeho učení, rozvíjaní záujmov, ktoré má, technologických zručnostiach, ako je ovládanie klávesnice 10-prstovým prstokladom a pod.

Ak spozorujete niektoré znaky problémov s technológiami u vašich detí, možno bude potrebné, aby ste zasiahli a pomohli im vrátiť sa do normálu. Zvážte oslovenie odborníkov, pracovníkov online alebo telefonického poradenstva. Môžete sa obrátiť aj na nás a spoločne sa pokúsime pomôcť vášmu dieťaťu.

Ponúkame Vám pár tipov na čítanie:

Slávka Kubíková: Krotitelia displejov, Postoj Media 2019

Slávka Kubíková: Klub nerozbitných detí, Postoj Media  2018

Will Geddes: Viete, čo robia vaše deti? Ako ochrániť digitálny svet našich detí s Monikou a Jarom, barecz a conrad books, 2020

www.zodpovedne.sk

www.detinanete.sk

www.nezavislost.sk

Spracovala: Mgr. Monika Suchovská, CPPPaP Myjava

Použité zdroje:

Slávka Kubíková: Krotitelia displejov, Postoj Media 2019

https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/ohrozenia/zavislosti

https://www.detinanete.sk/2018/04/18/10-zasad-pre-dobre-technologicke-rodicovstvo/

https://nezavislost.sk/sk/o-zavislostiach/