Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Nevychované alebo hyperaktívne dieťa ? Ako odhaliť ADHD u detí.

adhd.jpg


Čo sa ukrýva za písmenami ADHD

(anglická skratka: Attention Deficit Hyperactive Disorder)

Ide o poruchu pozornosti sprevádzanú hyperaktivitou. Rodičia, učitelia a vychovávatelia sa vo svojej práci stretávajú s deťmi, ktoré sa v mnohom líšia od ostatných detí. Jedná sa obvykle o nadmernú živosť, výraznú nepozornosť, manuálnu neobratnosť, obtiažne vyjadrovanie a množstvo problémov v učení. 

V súvislosti s vyslovením pojmov porucha pozornosti a hyperaktivita sa v mysli vynorí predstava „vyčerpávajúcich detí“, ktoré svoj vnútorný nepokoj manifestujú neustálym pohybom, snahou byť všade, ale aj problémovými prejavmi v správaní niekedy súvisiacimi s agresivitou a deštrukciou.

To, čo poruchu spôsobuje, doteraz nie je úplne známe. Jedno je však isté. Problémy nevznikajú zo zlej výchovy, či nepriaznivého stavu prostredia. Problém sa viaže na jemné porušenie mozgu, ktoré môže byť spôsobené rôznymi príčinami (následok infekcie, poranenia počas pôrodu,  predčasný, zdĺhavý, kliešťový pôrod, nezrelosť novorodenca, nízka alebo príliš vysoká pôrodná hmotnosť, infekcie mozgu, úrazy hlavy, vplyvom krátkeho nedokrvenia a nedostatočného okysličenia mozgu, rizikovým tehotenstvom, ale i negatívnymi vplyvmi životného prostredia).

Symptómy ADHD môžeme rozdeliť na dve skupiny :

 1. Symptómy nesústredenosti
  • dieťa nie je schopné sústrediť sa na detaily, robí chyby z nepozornosti v škole, práci, alebo pri iných aktivitách,
  • často sa zdá, akoby nepočúvalo, aj keď sa na neho hovorí priamo,
  • nerešpektuje pokyny, nie je schopné ukončiť školské úlohy, alebo iné povinnosti,
  • často sa vyhýba, nemá rado, alebo sa nezapája do aktivít, ktoré si vyžadujú sústredené mentálne úsilie,
  • často stráca veci, ktoré sú potrebné na vykonanie povinností,
  • je ľahko rušené vonkajšími stimulmi a často zabúda na každodenné povinnosti.
   1. Symptómy hyperaktivity/impulzívnosti
    • dieťa sa často správa nepokojne, nekontrolovateľne pohybuje rukami a nohami,
    • často opúšťa svoje miesto v triede, behá, lezie v situáciách, kedy je to nevhodné,
    • má problémy zapojiť sa do hier alebo iných voľnočasových aktivít,
    • často a veľa rozpráva,
    • má problém počkať, kým na neho príde rad,
    • často prerušuje alebo skáče do reči iným.

V dôsledku týchto symptómov sa deťom a adolescentom v škole nedarí alebo dokonca neprospievajú, a to aj napriek priemernej alebo nadpriemernej inteligencii. 

Dobrou správou je, že s touto diagnózou sa dá pracovať. Dôležité je včasné diagnostikovanie poruchy a poskytnutie pomoci dieťaťu i rodine.

Náprava, resp. terapia ADHD spočíva v nápravných postupoch, ako sú metódy poradenskej psychológie a špeciálnej pedagogiky pri nácviku konkrétnych zručností, farmakoterapie – podporou pre lepšiu aktiváciu nervových buniek a tiež EEG biofeedback, ktorý pozostáva z tréningu funkcií nervovej sústavy na úrovni aktivácie pozornosti a sústredenosti, posilnení vôle, sebaovládania a pod.

Diagnózu môže stanoviť len skúsený odborník, ktorý pracuje s dieťaťom, ale taktiež je veľmi dôležitá spolupráca s rodičmi a pedagógmi. Všetci zainteresovaní by mali byť pre tieto deti oporou, pomáhať im čo najlepšie zvládať problémy, disponovať veľkou dávkou pochopenia, trpezlivosti a podpory.

Možno deti s ADHD poznáte. Žijú niekde v susedstve. Možno u vás doma.


PhDr. Gabriela Bukovčanová, špeciálny pedagóg