Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Ponuvý list pre Materské školy 2023 2024

Preventívne skupinové aktivity pre MŠ

 

Rozvoj grafomotoriky a rozvoj matematických zručností formou Hejného metódy

 

Cieľ: rozvíjanie a následné primerané zvládnutie grafomotoriky a matematických zručností súvisiacich s celou škálou činností pred nástupom do školy

Cieľová skupina: MŠ - predškoláci 

Rozsah: 10 stretnutí

Termín: september 2023 – jún 2024 (priebežne podľa záujmu jednotlivých MŠ)


 

Aby sme si rozumeli – príbeh o kráľovstve

Zážitkový program pre predškolákov v materských školách, zameraný na skvalitnenie interakcie dieťa – dieťa a dieťa - učiteľ.

Cieľ: deti sa zábavnou formou a spoločnými zážitkami učia inému štýlu komunikácie, zodpovednosti pri triednych pravidlách. Zároveň sa učia empatii, vzájomnej akceptácii, rozvíja sa ich samostatnosť a zodpovednosť za svoje činy, čo prispieva k predchádzaniu agresívneho správania v kolektíve detí

Obsah jednotlivých stretnutí:

  1. Atmosféra (klíma) triedy
  2. Stanovenie hraníc a pravidiel vo vzťahu
  3. Zodpovednosť za svoje činy
  4. Emócie – šťastie a smútok
  5. Emócie – hnev a strach 
  6. Empatia, opakovanie emócií
  7. Akceptácia, porozumenie, dôvera 

 

Cieľová skupina: MŠ - predškoláci

Rozsah: 5 - 7 stretnutí po 45 minút, ideálne 1x týždenne

Termín: september 2023 – jún 2024 (priebežne podľa záujmu jednotlivých MŠ)