Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Ponuka aktivít pre pedagógov MŠ a ZŠ

PONUKA PRE UČITEĽOV MŠ A ZŠ
I. Efektívne a neefektívne stratégie komunikácie s deťmi a teenagermi 


Obsah:

 • Prekážky v komunikácii
 • Ako komunikovať v náročných situáciách
 • Deeskalácia konfliktov
 • Praktické ukážky


Cieľová skupina: učitelia ZŠ

Časová dotácia: 3 hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: priebežne podľa záujmu

Realizátor: Mgr. Silvia Šabová – psychologičkaII. Súcit a sebasúcit so sebou – sebapodpora pre učiteľov


Obsah:

 • Monitoring vlastných potrieb a pocitov
 • Hľadanie zdrojov v sebe samom
 • Sebareflexia
 • Techniky psychohygieny

Cieľová skupina: učitelia v MŠ a ZŠ

Časová dotácia: 2 x 2 hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: priebežne podľa záujmu

Realizátorka: Mgr. Silvia Šabová – psychologičkaIII. Minimum o traume pre učiteľov


Obsah:

 • Základné info o prejavoch traumy u detí
 • Vplyv traumy na učenie a vzdelávanie
 • Ako pristupovať k deťom, ktoré boli alebo sú traumatizované
 • Komunikácia o stratách a smrti


Cieľová skupina: učitelia v MŠ a ZŠ

Časová dotácia: 3 - 4 hodiny

Termín realizácie: priebežne podľa záujmu

Realizátorka: Mgr. Silvia Šabová – psychologička


IV. Využitie princípov filiálnej terapie v komunikácii s deťmi/žiakmi a 

       rodičmi


Obsah:

 • Rozvoj komunikačných schopností s dôrazom na akceptáciu a spoluprácu
 • Zvládnutie a spracovanie silných emócií u detí a dospelých
 • Jednoduché a efektívne techniky overené rodičmi aj profesionálmi
 • Budovanie prirodzenej autority


Cieľová skupina: učitelia v MŠ a ZŠ

Časová dotácia: 3 x 3 hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: priebežne podľa záujmu

Realizátorka: Mgr. Silvia Šabová – psychologičkaV. Podporná skupina pre učiteľov vyškolených v programe Zippyho

    kamaráti a Kamaráti Jabĺčka


Obsah:

 • Zdieľanie skúseností z jednotlivých modulov programu Zippyho kamaráti/Kamaráti Jabĺčka
 • Tipy a rady
 • V prípade potreby možnosť zúčastniť sa niektorých stretnutí v škole so žiakmi spolu s učiteľkou

Cieľová skupina: učitelia v MŠ a ZŠ

Časová dotácia: 6 – 12 stretnutí podľa dohody

Termín realizácie: september 2020 – jún 2021

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogička