Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Ponuka aktivít pre pedagógov MŠ a ZŠ


Ponuka vzdelávacích aktivít pre učiteľov 

 

Využitie práce s telom vo vyučovacom procese


Obsah:

 • náhľad na správanie cez potreby tela
 • podpora pozornosti cez telesné cvičenia
 • brain gym 
 • princípy bilaterálnej koordinácie
 • zaradenie efektívnych senzorických páuz
 • vplyv senzorickej integrácie a reflexov na poruchy učenia
 • telesné cvičenia pomáhajúce pri úzkosti a napätia

 

Cieľová skupina:  učitelia ZŠ

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:  3 hodiny

Termín:   podľa dohody

Lektorka: Mgr. Silvia Šabová

 

 

Efektívne a neefektívne stratégie komunikácie s deťmi a teenagermi


 

Obsah:

 • Prekážky v komunikácii
 • Ako komunikovať v náročných situáciách
 • Deeskalácia konfliktov
 • Praktické ukážky
 • Princípy filiálnej terapie použiteľné v ZŠ a MŠ

 

Cieľová skupina:  učitelia ZŠ

Rozsah:  3 hodiny, prípadne dohodou

Termín:  priebežne podľa záujmu

Lektorka:  Mgr. Silvia Šabová – psychologička

 

 

Každí sme iní – pohľad na žiaka cez temperament

 

Obsah:

 • Využitie teórie typov osobnosti v prostredí školy
 • Oboznámenie sa  s teóriou typov osobnosti žiaka
 • Pochopenie správania cez potreby detí
 • Nápady, inšpirácie pre prácu s jednotlivými typmi

 

Cieľová skupina:  učitelia ZŠ

Rozsah:  3 hodiny, prípadne dohodou

Termín:  priebežne podľa záujmu

Lektorka:  Mgr. Silvia Šabová – psychologička