Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Zverejňovanie 2011-2013

10.04.2011.pdf
View
54kv. 1Apr 7, 2011, 1:25 AM
1.01.2011.pdf
View
52kv. 1Apr 7, 2011, 1:20 AM
2.02.2011.pdf
View
139kv. 1Apr 7, 2011, 1:23 AM
3.02.2011.pdf
View
68kv. 1Apr 7, 2011, 1:23 AM
4.01.2011.pdf
View
108kv. 1Apr 7, 2011, 1:23 AM
5.03.2011.pdf
View
114kv. 1Apr 7, 2011, 1:23 AM
6.03.2011.pdf
View
134kv. 1Apr 7, 2011, 1:24 AM
7.03.2011.pdf
View
53kv. 1Apr 7, 2011, 1:24 AM
8.03.2011.pdf
View
93kv. 1Apr 7, 2011, 1:24 AM
9.04.2011.pdf
View
61kv. 1Apr 7, 2011, 1:24 AM
alza.pdf
View
528kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
bozp (2).pdf
View
558kv. 1Nov 22, 2012, 4:13 AM
bozp.pdf
View
556kv. 1Apr 27, 2012, 1:51 AM
datard1.pdf
View
594kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
datard.pdf
View
625kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
dejenuer (2).pdf
View
597kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
dejenuer (3).pdf
View
546kv. 1Mar 19, 2013, 2:28 AM
dejenuer máj.pdf
View
613kv. 1May 9, 2012, 6:30 AM
dejenuer nov..pdf
View
594kv. 1Nov 22, 2012, 4:14 AM
dejenuer .pdf
View
618kv. 1Nov 22, 2012, 4:13 AM
dejenuer.pdf
View
630kv. 1Apr 27, 2012, 1:51 AM
elikva_0001 (2).pdf
View
413kv. 1Mar 19, 2013, 2:28 AM
elikva_0001.pdf
View
870kv. 1Nov 22, 2012, 4:14 AM
elikva (2).pdf
View
1092kv. 1Mar 19, 2013, 2:28 AM
elikva.pdf
View
1088kv. 1Nov 22, 2012, 4:14 AM
Faktura 1 1 2012.pdf
View
52kv. 1Apr 4, 2012, 5:36 AM
Faktura 13 3 2012.pdf
View
51kv. 1Apr 11, 2012, 3:11 AM
Faktura 2 1 2012.pdf
View
48kv. 1Apr 4, 2012, 5:36 AM
Faktura 4 1 2012.pdf
View
59kv. 1Apr 4, 2012, 5:36 AM
Faktura 5 2 2012.pdf
View
53kv. 1Apr 4, 2012, 5:36 AM
Faktura Dejenuer.pdf
View
50kv. 1Apr 4, 2012, 5:36 AM
Faktura IVES.pdf
View
54kv. 1Apr 4, 2012, 5:36 AM
FAKTURA MAREC 2012.pdf
View
245kv. 1Apr 11, 2012, 3:11 AM
faktúra orange1.pdf
View
571kv. 1May 9, 2012, 6:30 AM
faktúra orange (2).pdf
View
1274kv. 1Nov 22, 2012, 4:14 AM
Faktura Orange.pdf
View
50kv. 1Apr 4, 2012, 5:36 AM
faktúra orange.pdf
View
609kv. 1Apr 27, 2012, 1:51 AM
Faktura SP.pdf
View
59kv. 1Apr 4, 2012, 5:36 AM
faktúra t-com (2).pdf
View
787kv. 1Nov 22, 2012, 4:13 AM
faktúra t-com.pdf
View
830kv. 1May 9, 2012, 6:30 AM
Faktura Telekom.pdf
View
52kv. 1Apr 4, 2012, 5:36 AM
figura.pdf
View
567kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
Final_CPPaP_23 10 2013.docx
View
80kv. 1Jan 9, 2014, 1:30 AM
gabri_.pdf
View
638kv. 1Mar 19, 2013, 2:28 AM
indecom1.pdf
View
693kv. 1Mar 19, 2013, 2:26 AM
indecom2.pdf
View
681kv. 1Mar 19, 2013, 2:26 AM
kment.pdf
View
587kv. 1Mar 19, 2013, 2:26 AM
Komisionárskazmluva.pdf
View
281kv. 1Apr 27, 2011, 1:38 AM
orange.pdf
View
1167kv. 1Mar 19, 2013, 2:26 AM
portal_0001.pdf
View
556kv. 1Nov 22, 2012, 4:13 AM
portal.pdf
View
595kv. 1Nov 22, 2012, 4:13 AM
promys (2).pdf
View
575kv. 1Nov 22, 2012, 4:13 AM
promys.pdf
View
565kv. 1May 9, 2012, 6:30 AM
rejduga.pdf
View
569kv. 1Mar 19, 2013, 2:26 AM
Riaditeľstvo Centra pedagogicko.docx
View
11kv. 1Jun 14, 2012, 1:20 AM
sabo.pdf
View
692kv. 1Nov 22, 2012, 4:14 AM
setoop.pdf
View
554kv. 1Mar 19, 2013, 2:26 AM
Správaočinnosti2011.3_obsah.doc
View
1275kv. 1Dec 27, 2011, 11:25 AM
Správaočinnosti2011.pdf
View
120kv. 1Dec 27, 2011, 11:25 AM
Správa o činnosti 2012.rtf
Download
268kv. 1Nov 22, 2012, 4:16 AM
Správa o činnosti 2013.doc
View
1931kv. 1Jan 10, 2014, 5:25 AM
stas1.pdf
View
618kv. 1Mar 19, 2013, 2:26 AM
stas2.pdf
View
642kv. 1Mar 19, 2013, 2:26 AM
storm.pdf
View
667kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
t-com.pdf
View
792kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
zápisnica1.jpg
View
1102kv. 1Mar 19, 2013, 2:28 AM
zápisnica.jpg
View
1477kv. 1Mar 19, 2013, 2:28 AM
zmluva o dielo1.pdf
View
990kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
zmluva o dielo2.jpg
View
2575kv. 1Mar 19, 2013, 2:28 AM
zmluva o dielo3.pdf
View
848kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
zmluva o dielo4.pdf
View
471kv. 1Mar 19, 2013, 2:27 AM
zmluva o dielo.jpg
View
1372kv. 1Mar 19, 2013, 2:28 AM
ZmluvaodieloR9-2011.pdf
View
178kv. 1Apr 27, 2011, 1:38 AM
Zmluvaoprevodesprávyhnuteľnéhomajetku.pdf
View
125kv. 1Apr 27, 2011, 1:39 AM
ZmluvaopripojeniORANGE.pdf
View
78kv. 1Jan 3, 2012, 6:00 AM
ZmluvaovýpožičkeD065-2011.pdf
View
191kv. 1Apr 27, 2011, 1:39 AM