Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Zverejňovanie 2014

Doklad Dátum zverejnenia
Orange 02.01.2014
Dejeuner 14.01.2014
Telekom 04.02.2014
Orange 05.02.2014
Dejeuner 06.03.2014
Telekom 07.03.2014
Orange 08.03.2014
Ives 17.03.2014
Dejeuner 10.04.2014
Telekom 11.04.2014
Kment 13.04.2014
Orange 16.04.2014
Orange 03.05.2014
Dejeuner 14.05.2014
Telekom 15.05.2014
MV SR 17.05.2014
Dejeuner 18.06.2014
Telekom 19.06.2014
Orange 20.06.2014
Elikva 21.06.2014
Dejeuner 22.06.2014
Watt 23.06.2014
Telekom 24.07.2014
Orange 25.07.2014
Dejeuner 26.08.2014
Telekom27.08.2014
Orange 28.08.2014
Kment 29.08.2014
Elikva 02.09.2014
Telekom 03.09.2014
Orange 22.09.2014
Alianz 28.09.2014
Telekom 04.10.2014
Kostka 18.10.2014
Kment 21.10.2014
Telekom 03.11.2014
Orange 04.11.2014
Stiefel 07.11.2014
Elikva 27.11.2014
Elikva 28.11.2014
Linea 01.12.2014
Orange 04.12.2014
Telekom 04.12.2014
Kment 08.12.2014
Dejeuner 17.12.2014
Elikva 20.12.2014